MOK Rijeka & Udruga Žmergo


U pripremnom periodu za domaću i europsku sezonu 17/18 odbojkaši Rijeke svoje treninge odrađivali su i van dvorane. Volonterskim angažmanom u sklopu Zelene čistke, akciji čišćenja divljih odlagališta otpada, zajedničkim snagama s članovima Udruge Žmergo i ostalim volonterima očišćen je krupni otpada s plaža Kantride. Dobar trening i zagrijavanje za svjetsku akciju čišćenja u kojoj će 15. rujna 2018. sudjelovati 150 zemalja svijeta. Sportaši pridružite nam se, volontirajte s nama na „World Cleanupu“ povijesnoj akcija čišćenja planeta Zemlje!

#150zemalja #mokrijeka #sport #eco #zelenacistka #zmergo

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts