top of page

MOK Rijeka & Udruga Žmergo


U pripremnom periodu za domaću i europsku sezonu 17/18 odbojkaši Rijeke svoje treninge odrađivali su i van dvorane. Volonterskim angažmanom u sklopu Zelene čistke, akciji čišćenja divljih odlagališta otpada, zajedničkim snagama s članovima Udruge Žmergo i ostalim volonterima očišćen je krupni otpada s plaža Kantride. Dobar trening i zagrijavanje za svjetsku akciju čišćenja u kojoj će 15. rujna 2018. sudjelovati 150 zemalja svijeta. Sportaši pridružite nam se, volontirajte s nama na „World Cleanupu“ povijesnoj akcija čišćenja planeta Zemlje!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page